Español | Galego

Servicios

Climatización

O departamento de climatización ten como principal actividade o estudio de proxectos e presupostos de acondicionamento de aire e climatización, ventilación industrial, calefacción, sistemas centralizados de control e xestión, dirección e execución de Proxectos, montaxe de instalacións e asistencia técnica a pé de obra, mantementos preventivos e correctivos de instalacións en servicio ou en proceso de execución [...]

Frío industrial

Deseñamos, subministramos, executamos e pomos en marcha proxectos de refrixeración industrial en sectores tan diversos como pescadería industrial, panadería industrial, procesos industriais; enfriamento de auga, expansión directa, etc.

Ademais prestamos asistencia técnica: Reparacións, reformas e ampliacións de instalacións frigoríficas, mantemento preventivo, Comprobacións periódicas de todos os parámetros de funcionamento da instalación [...]

Enerxías renovables

Enerxía solar térmica: Consiste no aproveitamento da enerxía solar para o quentamento do auga a temperaturas inferiores aos 80ºC. [...]

Enerxía xeotérmica: Cun sistema de captación axeitado podemos captar a enerxía xeotérmica (colectores enterrados ou tuberías nun pozo) e mediante unha bomba de calor xeotérmica podemos aproveitar esta fonte de calor inagotable, limpa e gratuita [...]

Acústica industrial

As molestias ocasionadas por unha fonte emisora de ruído, produce unha diminución moi significativa da calidade de vida e do confort do medio ao que afecta. Para definir as distintas fontes ruidosas, o noso Dpto. técnico realiza estimacións previas e/ou medicións acústicas "in situ". Os datos así obtidos permitirán ao noso departamento de enxeñería deseñar as solucións máis axeitadas. [...]

Pol. Bergondo.
C/. Parroquia de Lubre, C-12-Nave D
15165 A Coruña
Tel.: 981 784 966 | Fax: 981 784 899
estudio@infryca.es