Español | Galego
Servicios > Climatización >

Salas Brancas

As Salas Limpas ou de Ambiente Controlado son un instrumento imprescindible en determinados procesos de produción e investigación.

Por exemplo, na industria microelectrónica na que é necesaria unha atmosfera nas áreas de produción perfectamente exenta de partículas para a fabricación dos circuítos VLSI (Very large Scale Integrated). Na Industria Alimentaria a contención de partículas e a contención bacteriolóxica son requisitos imprescindibles para garantir a calidade do produto. Na Industria Farmacéutica a súa función e garantir a calidade en operacións de fabricación e control.

Outros servicios de Climatización:

Pol. Bergondo.
C/. Parroquia de Lubre, C-12-Nave D
15165 A Coruña
Tel.: 981 784 966 | Fax: 981 784 899
estudio@infryca.es