Español | Galego
Servicios >

Enerxías renovables

Enerxía solar térmica

A enerxía solar térmica consiste no aproveitamento da enerxía solar para o quentamento da auga a temperaturas inferiores aos 80ºC. A enerxía solar térmica de baixa temperatura ten tres aplicacións fundamentais:

Enerxía xeotérmica

A terra capta la maior parte da calor dos raios do sol e acumúlaa no subsolo. Esta enerxía xeotérmica almacenada en forma de calor, mantense a partir dos catro metros de profundidade a unha temperatura constante de 15º C aproximadamente, durante todo o ano. Este feito permite, con un sistema de captación axeitado captar a enerxía xeotérmica (colectores soterrados ou tubaxes nun pozo) e unha bomba de calor xeotérmica, aproveitar esta fonte de calor xeotérmica inesgotable, limpa e gratuíta para ter calefacción e auga quente sanitaria nunha vivenda, ou en otro tipo de construcións.

Descubre todo o que necesitas saber sobre os nosos servicios de Enerxías renovables:

Pol. Bergondo.
C/. Parroquia de Lubre, C-12-Nave D
15165 A Coruña
Tel.: 981 784 966 | Fax: 981 784 899
estudio@infryca.es