Español | Galego
Servicios > Frío industrial >

Cámaras frigoríficas

Instalamos todo tipo de cámaras frigoríficas, desde cámaras de refrixeración ata cámaras de conxelación e gran conxelación, adaptadas ás necesidades dos nosos clientes.

Para iso ofrecemos dous tipos de instalación:

Cámaras modulares:

Esta cámara non só facilita ao máximo a súa montaxe e desmonte, garantindo o seu total estancamento, se non que ademais confire unha estética máis perfecta, ao ocultar ao máximo as xuntas de unión.

Cámaras a medida:

Realizadas con paneis illantes prefabricados, tipo SANDWICH de poliuretano, están acreditados co certificado de produto AENOR e marcado CE conforme á norma UNE- EN 14509.

Outros servicios de Frío industrial:

Pol. Bergondo.
C/. Parroquia de Lubre, C-12-Nave D
15165 A Coruña
Tel.: 981 784 966 | Fax: 981 784 899
estudio@infryca.es